Informacja zarządcza to czytelne i jasne przetworzenie oraz zaprezentowania dostępnych danych ekonomiczno-finansowych z działalności firmy i z jej otoczenia dla celów podjęcia konkretnych decyzji gospodarczych.