Z naszych usług można skorzystać zarówno w sposób projektowy, jak też ciągły (abonamentowy). To zależy od tego, czy chcemy zrealizować konkretne zadania, w danym czasie i uzgodnionym budżecie, czy też mieć bieżące wsparcie w różnych zadaniach z zakresu zarządzania personelem i controllingu, rozliczanych w miesięcznym ryczałcie. Współpracujemy z firmami z Warszawy i z całej Polski, możliwa zdalna współpraca.