Jasne jest, że różne funkcje i zadania wszystkich działów w przedsiębiorstwie przenikają się i uzupełniają. Z praktyki gospodarczej wiemy, że nie wystarczy tylko wyznaczyć cele albo posiadać technologię. Trzeba jeszcze, aby ludzie pracujący w firmie jednoczyli się wokół celów firmy i przy okazji realizowali także własne cele. Konieczne jest, aby pracownicy wszystkich szczebli jasno, sprawnie się komunikowali i przekazywali sobie nawzajem informacje zwrotne. Element ludzki, a także rozwijanie kompetencji i standardów pracy mają kluczowe znaczenie dla wyznaczania i osiągania stawianych sobie przez firmę celów.

Controlling powinien m.in. wpływać na podniesienie efektywności firmy. Co to znaczy? To znaczy dążenie do osiągania jak najlepszych wyników przy określonych zasobach.
Ważnymi dla przedsiębiorstwa zasobami są jej pracownicy. Aby ludzie mogli pracować efektywnie, powinny znać swoje cele, być odpowiednio zmotywowani i na bieżąco informowani o stopniu ich realizacji. Dlatego tak ważny przy wdrożeniu controllingu jest aspekt „miękki”, czyli obszar zarządzania ludźmi.