Zasoby ludzkie są niezmiernie ważne w każdym przedsiębiorstwie. Dlatego warto zadbać o odpowiednie zatrudnienie pracowników, wdrożenie do pracy, rozwój czy awans. Bardzo ważne jest jednak, aby zatrudniać osoby, których kompetencje są pożądanymi przez przedsiębiorstwo do realizacji jego celów. Jeżeli tak nie jest, to będziemy posiadać i ponosić koszty pracowników, którzy nie zdołają wykorzystać swoich umiejętności w pracy.
Przykładem może być np. zatrudnienie specjalisty ze znajomością języków obcych. Pozyskanie takiego pracownika może być trudne na naszym rynku. Być może pozytywną selekcję przejdą „średniej jakości specjaliści”, ale znający język obcy. Często jednak zdarza się tak, iż na tym stanowisku pracownik nigdy nie będzie miał możliwość wykorzystywania języka obcego.

Myślenie controllingowe to zatrudnianie pracowników zgodnie z pożądanymi kompetencjami.
Innym przykładem może być decyzja, czy zatrudnić wyszkolonego pracownika z większym doświadczeniem (odpowiednio wysokie koszty wynagrodzenia), czy też zatrudnić osobę z małym lub bez doświadczenia za mniejsze wynagrodzenie. Małe doświadczenie to dodatkowo koszty szkolenia, adaptacji do organizacji, czas na osiągnięcie pożądanej efektywności.
Myślenie controllingowe kalkuluje te opcje. Dodatkowo pomaga przy decyzji o utrzymaniu pracowników, ich rozwoju czy zwolnieniu.