1. Pomoc w stworzeniu działu analiz lub controllingu.
 2. Wdrożenie controllingu i obiegu informacji zarządczej w całej firmie.
 3. Wdrożenie rachunku kosztów i marż pokrycia obszarów biznesowych.
 4. Wsparcie w zarządzaniu obszarem controllingu (działu), wyznaczanie zadań i celów analitykom finansowym. Wsparcie innych działów i funkcja doradcza w zakresie rachunkowości zarządczej (stacjonarnie i/lub online).
 5. Wsparcie podejmowania decyzji biznesowych (np. inwestycji) na podstawie wskaźników i wyliczeń finansowych.
 6. Pomoc w rozwijaniu controllingu i narzędzi strategicznego zarządzania celami i wynikami (np. strategiczna karta wyników, systemu KPI, zarządzania wartością firmy, EVA, SWOT).
 7. Wdrożenie planowania i budżetowania.
 8. Bieżąca obsługa (outsourcing) cyklicznych raportów zawierające informacje zebrane z różnych systemów ewidencyjnych.
 9. Controlling projektów.
 10. Analizy i raporty ekonomiczno–finansowe (controlling), w tym m.in.: sprzedaży, rentowności, zapasów, kosztów, środków trwałych, płynności finansowej.
 11. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji finansowej (np. modeli finansowych) oraz raportów dla banków w celu uzyskania finansowania.
 12. Usprawnianie procesów i ułatwienia obróbki danych przy pomocy usprawnień np. w Excelu i makr w visual basicu.