Jakie usługi można zlecić naszym ekspertom z zakresu zarządzania personelem?

  1. Opracowanie strategii i polityki HR
  2. Organizacja działu HR
  3. Coaching
  4. Realizacja zadań z zakresu:
  • Rekrutacja i selekcja personelu
  • Ocena i rozwój pracowników
  • Systemy motywacyjne
  • Outplacement
  • Analiza potrzeb szkoleniowych
  • Badanie satysfakcji pracowników