O nas

Firmę prowadzi troje ekspertów-praktyków z obszaru controllingu i HR. To właśnie oni służą swoim wieloletnim doświadczeniem w ramach współpracy z wieloma firmami.

zarządzanie finansami controlling warszawaAnna Orłowska-Musiał – coach biznesu i kariery, doświadczony HR manager, asesor assessment center / development center
Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe i menedżerskie. Jako HR manager była partnerem biznesowym dla zarządu i dyrektorów wyższego szczebla jednej z największych, międzynarodowych organizacji w Europie. Jako coach specjalizuje się w rozwoju
i wzmacnianiu potencjału przywódczego oraz osobistej efektywności. Współpracuje z menedżerami w procesach transformacji karier i rozwoju własnych firm. Posługując
się metodą coachingu, wspiera w tworzeniu przejrzystej wizji, strategii oraz świadomym osiąganiu celów i pożądanych rezultatów. Prowadzi również projekty konsultingowe dla firm. Pracując z menedżerami w organizacjach oraz właścicielami spółek, doradza i dostarcza rozwiązania oraz narzędzia z zakresu zarządzania kadrami.

zarządzanie finansami controlling warszawaPrzemysław Mastalerz – doświadczony controller finansowy
Controller finansowy i menedżer z wieloletnim polskim i międzynarodowym doświadczeniem zawodowym. Przygotuje właściwą informację finansową i zarządczą, raporty i analizy dla kierownictwa, wspierające codzienne decyzje biznesowe.
Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie wyznaczania celów finansowych, tworzeniu strategii ich osiągania, a także w realizacji codziennych zadań związanych z przygotowaniem i interpretacją informacji zarządczej, procesem budżetowania i analizy odchyleń.
Pomoże wyznaczać cele i zarządzać pracą analityków finansowych w firmie.

zarządzanie finansami controlling warszawaKatarzyna Zubowicz – ekspertka w zakresie szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstwa w zakresie controllingu, księgowości, optymalizacji podatkowej oraz procesów wpływających na finanse organizacji.
Dzięki wieloletniej praktyce w zakresie finansów korporacyjnych na stanowiskach głównej księgowej oraz koordynatora w dziale controllingu posiada szerokie doświadczenie zarówno biznesowe jak i menedżerskie. Uczestniczyła w procesie wdrażania ISO jako audytor wewnętrzny, restrukturyzacji organizacji oraz we wdrażaniu nowych systemów informatycznych. Absolwentka studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego (2014 r.) oraz Finansów i Bankowości na SGH. Prywatnie fanka jogi, sportów wodnych oraz fotografii.

Pracę i wiedzę naszego zespołu uzupełnia oprogramowanie Eureca – program klasy Business Intelligence do zarządzania firmą. Umożliwia on zbieranie wszelkich danych i informacji do raportowania, planowania oraz analiz na potrzeby podejmowanych decyzji, oceny działań lub procesów. Więcej w zakładce Oprogramowanie.
zarządzanie finansami controlling warszawa